fbpx

Trenerski trening

Trenerski trening je treći nivo edukacije NLP i praktična psihologija.

Od sada je moguće, pored upisivanja celog Trenerskog treninga, upisati i samo određene delove koji vas interesuju.

Na primer, ukoliko ne želite da se sutra bavite trenerskim poslom i imate svoje NLP grupe, ali vas zanima dubinska psihologija koja se izučava na zvaničnim studijama psihologije, možete upisati samo Psihoedukaciju, koja je deo Trenerskog treninga, bez pohađanja drugih aktivnosti koje se nalaze u sastavu Trenerskog treninga.

Dakle, možete birati ceo trenerski trening ili samo neki njegov deo.

Trenerski trening se sastoji od 9 delova​

Da biste dobili zvanje Trener NLP-a i praktične psihologije i da biste mogli da organizujete licencirane programe i izdajete sertifikate Američke asocijacije za primenjenu psihologiju i NLP, potrebno je da uspešno završite svih devet delova.

Tokom grupnih razgovora obrađivaćemo vaše aktuelne teme i graditi i analizirati odnose unutar grupe.

Grupni razgovori su izuzetno intenzivni, pokreću dosta unutrašnjih procesa i prilično transparentno prikazuju skrivene obrasce učesnika. Razlog tome je to što, za razliku od individualnih razgovora, gde postoji samo jedno ogledalo (terapeut), tokom grupnih razgovora postoji šest do osam ogledala. Zbog toga su projekcije brže i intenzivnije.

Prolazak kroz sopstvene procese i obrađivanje sopstvenih obrazaca je važno kako biste mogli emocionalno da pratite svoje buduće grupe, ali i odnose u svom životu. Važno je i kako biste razumeli šta se dešava u odnosima unutar grupe, u vašim životnim odnosima, kao i u odnosima između vaših različitih identiteta. Takođe, važno je i kako biste usvojili model rada sa grupom na psihološkom planu.

Sve će to dovesti do toga da budete stabilniji i sigurniji kao ličnost, pa samim tim i kao budući trener.

Kada počinje, koliko traje i kojim tempom se održava?

– Grupni razgovori počinju u septembru 2023. godine i traju do juna 2024. godine, uz zimsku pauzu (od 15. decembra do 15. januara).

– Održavaju se tempom od jednog termina nedeljno, u poslepodnevnim satima i traju sat i po vremena. Ukupno ćete imati 40 takvih termina.

Koliko članova ima jedna grupa?

– Jedna grupa može imati maksimalno osam članova.

Koliko košta?

– Cena jednog termina je 30 evra.

– Osoba plaća svoje mesto, a ne prisustvo. To znači da se i propušteni termini plaćaju.

Može li se odustati od grupne terapije i kako?

– Naravno, možeš odustati u bilo kom trenutku.

– Jednom kada se iz grupe izađe, više nije moguće vratiti se u istu grupu. Zbog toga je važno razmisliti dobro i pre ulaska i grupu i pre izlaska iz nje, ako do toga dođe. Kada grupa izgubi jednog člana, ostatak grupe biva pogođen. Zato samo hrabro kada dođe teško. U grupi se o svemu može razgovarati.

Koji su uslovi za prijavu?

– Za grupnu terapiju se mogu prijaviti svi, nezavisno od toga da li želite da idete na celokupan trenerski trening.

– Možete se prijaviti nezavisno od toga koji ste nivo NLP edukacije završili. Na primer, možete se prijaviti i sa (ne)završenim prvim nivoom edukacije.

– Prednost prilikom upisa imaju polaznici koji upisuju ceo Trenerski trening, jer je njima to obavezan deo edukacije.

Psihoedukacija predstavlja studije psihologije u malom.

Ako zamislite studije psihologije, ali bez za vas „nebitnih“ predmeta (statistika, metodoligija naučno-istraživačkih radova, socijalna psihologija, psihologija rada i slično), bez nezainteresovanih profesora, bez nepoloživih kolokvijuma, bez pisanja seminarskih radova, sakupljanja bodova i borbe da se očisti godina ili uhvati budžet, e ovo je to.

Najbolji, najzanimljiviji i najpraktičniji delovi zvaničnih studija psihologije su skupljeni u jednu smislenu celinu.

– Učićemo najpre osnovne psihološke postulate i pristupe, učićemo kako različite metodologije objašnjavaju strukturu uma, emocije, unutrašnju dinamiku, misaone procese, unutrašnje konflikte, razvoj, patologiju i pristup „lečenju“ i pravom lečenju.

– Zatim ćemo učiti dečiju i razvojnu psihologiju, kako se um razvija, kroz koje faze prolazi, kada se i gde dešavaju ključni događaji u odrastanju, gde se dešavaju greške, kako ih sprečiti i kako ih ispraviti. Učićemo različite pristupe razvoju kao i psihologiji, kako biste razumeli širu sliku i stekli fundamentalno znanje o razvoju uma.

– Nakon toga ćemo učiti opštu psihopatologiju, šta sve može da krene po zlu kada je um u pitanju, radićemo sve vrste poremećaja psihičkih funkcija. Naučićete kako da ih prepoznate, kako da razlikujete poremećaje uzrokovane psihičkim problemima, a kako one uzrokovane organskim problemima. Prepoznavanjem prvih znakova poremećaja organskog porekla, možete nekome potencijalno spasiti i život. Učićemo kako se različiti poremećaji odražavaju na život, kako da ih prepoznate kada su skriveni i lepo upakovani, kao i šta da radite kada ih prepoznate.

– Onda sledi psihopatologija kliničkih sindroma. Učićemo prave psihološke bolesti. Proći ćemo kroz neuroze, granične poremećaje i psihoze. Videćete koliko tu značajnih i za svakodnevni život korisnih stvari ima.

– Nakon specifične kliničke psihologije prelazimo na psihologiju partnerskih odnosa.

Kada počinje i koliko traje?

– Psihoedukacija počinje u septembru 2023. godine i traje do juna 2024. godine.

Na koji način se održava?

– Psihoedukacija se odvija kombinacijom online i uživo pristupa.

– Svaki polaznik će dobiti pristup celoj psihoedukaciji koja će biti u formi video lekcija. Lekcije možete slušati koliko god puta želite, pauzirati ih, vraćati, ponavljati…

– Ukupno ima preko 50 sati materijala.

– Prvu oblast (psihološke paradigme) ćete učiti sa video lekcija i iz literature od septembra do kraja oktobra 2023. godine.

– U oktobru ćemo imati jedan termin uživo, tokom kojeg ćemo diskutovati o oblasti koju ste srpemali prethodna dva meseca. Tokom tih termina ćete moći da postavite pitanja, ali ću pitati i ja vas kako bismo bili sigurni da redovno pratite edukaciju.

– Nakon toga, ponovo imate dva meseca da savladate drugu oblast (dečiju i razvojnu psihologiju), nakon čega ćemo ponovo imati presek uživo u decembru 2023.

– Treću oblast (opštu psihopatologiju) ćemo obraditi u februaru 2024.

– Četvrtu oblast (psihopatologiju kliničkih sindroma) ćemo obraditi u aprilu 2024.

– Petu oblast (NLP teoriju) ćemo obraditi u junu 2024.

– Prisustvo na terminima uživo je obavezno i predstavlja uslov za izlazak na ispite.

Koliko košta?

– Cena cele psihoedukacije sa svim terminima uživo je 450 evra.

– Moguće je prijaviti se samo za određene oblasti psihoedukacije. U tom slučaju cena jedne oblasti je 150 evra, a cena jednog termina za integraciju uživo je 30 evra.

Može li se odustati od psihoedukacije i kako?

– Naravno, možeš odustati u bilo kom trenutku.

– Što se tiče povraćaja novca, novac se vraća samo za neiskorišćene uživo termine (30 evra po terminu).

Koji su uslovi za prijavu?

– Za psihoedukaciju se mogu prijaviti svi, nevezano za to da li želite da idete na celokupan trenerski trening.

– Možete se prijaviti nezavisno od toga koji ste nivo NLP edukacije završili. Na primer, možete se prijaviti i sa (ne)završenim prvim nivoom edukacije.

Ovaj deo trenerskog treninga se odnosi na prezentacione veštine koje nisu usko vezane za NLP tematiku.

Ukoliko želite da unapredite svoje prezentacione veštine, ali niste sigurni da li ćete se baviti NLP-om, onda je ovo trening za vas.

Vežbaćemo u praksi sve komponente koje čine odličnu prezentaciju, preciznije:

 • Kako se osloboditi treme od javnog nastupa

 • Kako se koncipira trening

 • Kako se upravlja vremenom

 • Kako se oseća grupa i u hodu prilagođava sadržaj

 • Kako se kontrolišu glas i pokret tokom prezentacije

 • Kako se poboljšava dikcija

 • Odredićemo vaš lični prezentacioni stil koji vam najviše leži

 • Kako se vraća kontrola kada se izgubi

 • Kako se uspostavljaju granice

 • Kako se nositi u kriznim situacijama

 • i još dosta interesantnih stvari.

Kada počinje, koliko traje i kojim tempom se održava?

– Trening opštih prezentacionih veština će se održati tokom jednog vikenda u septembru 2023. godine.

– Predviđeno je da se edukacija završi u dva dana po 3 sata.

Koliko košta?

– Trening opštih prezentacionih veština košta 180 evra.

Koji su uslovi za prijavu?

– Za opšte prezentacione veštine se mogu prijaviti svi, nevezano za to da li želite da idete na celokupan trenerski trening.

– Možete se prijaviti nezavisno od toga koji ste nivo NLP edukacije završili.

Smisao ovog treninga je da se principi opštih prezentacionih veština primene za organizaciju NLP edukacije.

Učićemo kako se korak po korak organizuje edukacija prvog nivoa NLP-a.

Budući treneri će imati zadatak da pripreme prezentacije unapred definisanih tema koje će se obrađivati na prvom nivou NLP edukacije. Sa spremljenim prezentacijama će dolaziti na termine za NLP prezentacione veštine, tu će ih prezentovati pred drugim trenerima i dobiti fidbek za poboljšanje same prezentacije.

Kroz prve dve generacije trenera, pokazalo se da je ovaj deo edukacije verovatno najvažniji za pripremu budućeg trenera za samostalno vođenje grupe, ali i za sam kvalitet prezentacionih veština. Tek kada se stane pred publiku i kada se održi jedan blok, tada se stiče pravo iskustvo i uočava se prostor za napredak.

Kada počinje, koliko traje i kojim tempom se održava?

– NLP prezentacione veštine kreću u septembru 2023. godine i traju do juna 2024. godine.

– Održavaju se tempom od jednog termina mesečno.

– Ukupno je predviđeno 10 termina (po jedan termin svakog meseca).

– Trajanje termina će zavisiti od toga koliko se polaznika prijavi da prezentuje

Koliko košta?

– Trening NLP prezentacionih veština košta 30 evra po terminu.

Koji su uslovi za prijavu?

– Uslov za prijavu na ovaj deo edukacije je završen NLP Master trening i upisan ceo trenerski trening.

Ideja je da kroz asistenciju skupljate znanje i iskustvo sa “ove strane”. Dakle, ne kao polaznici, već iz trenerskog ugla.

Tokom asistencije ćemo stalno komentarisati dešavanja, objašnjavaću vam zašto sam baš u toj situaciji postupio baš tako. Pitaću vas kako biste vi postupili u određenim situacijama i stimulisaću vas da razmišljate i razvijate svoj trenerski identitet. Pričaćemo o nepredviđenim stvarima, učestvovaćete aktivno u samom treningu i pripremati se za samostalno vođenje treninga.

Pored svega toga, samostalno ćete voditi vežbe tokom NLP edukacije na kojoj budete asistenti.

Na kraju svakog modula ćemo sabirati utiske, komentarisati šta ste primetili kod sebe, kod mene i kod polaznika i pisati izveštaje za svakog polaznika lično.

Kada počinje, koliko traje i kojim tempom se održava?

– Asistencija kreće kada krene prva naredna grupa na prvi nivo NLP edukacije (oktobar 2023.)

Koliko košta?

– Asistencija na prvom nivou edukacije košta 60 evra po modulu.

Koji su uslovi za prijavu?

– Uslov za prijavu na ovaj deo edukacije je završen NLP Master trening i upisan ceo trenerski trening.

Jasno vam je da za uspešno vođenje posla nije dovoljno samo stručno znanje.

Zbog toga ću vam u ovom delu treninga pomoći da organizujete svoj posao i postavite ga na zdrave noge.

Učiću vas kako da nađete klijente i kako da punite svoje grupe, kako da osmislite i izgradite svoj brend, kako da komunicirate sa publikom, kako da odredite cene, kako da postavite sistem koji kasnije može da se nadogradi, kako da organizujete troškove, kako da raspolažete novcem, gde se najviše isplati ulagati, povezivaću vas sa ljudima koji su meni, kao eksterni saradnici, pomogli da izgradim svoj posao, itd.

Daću vam celu svoju studiju slučaja – ispričaću vam do detalja kako sam od početka došao do ovoga gde sam sada i kako pravim planove gde želim da stignem. Daću vam sve oprobane i proverene sisteme za uspeh i pričaću vam o svim greškama koje su me koštale mnogo vremena i par desetina hiljada evra.

Konsultovaćemo se oko svega i cilj nam je da već tokom treninga dođete do svojih prvih klijenata.

Kada počinje, koliko traje i kojim tempom se održava?

– Poslovno mentorstvo će se održati tokom juna 2024. godine.

– Predviđeno je da traje 5 sati.

Koliko košta?

– Poslovno mentorstvo košta 150 evra.

Koji su uslovi za prijavu?

– Za poslovno mentorstvo se mogu prijaviti svi, nevezano za to da li želite da idete na celokupan trenerski trening.

– Možete se prijaviti nezavisno od toga koji ste nivo NLP edukacije završili.

Ispiti predstavljaju prekretnicu između prvog i drugog dela trenerskog treninga.

Postoji ukupno 8 ispita: 5 teorijskih i 3 praktična.

Teorijski ispiti:

1) Osnovne psihološke paradigme i mehanizmi odbrane

2 Razvojna psihologija

3) Opšta psihopatologija

4) Psihopatologija kliničkih sindroma

5) NLP

Svaki teorijski ispit se polaže u formi testa. Za nizak prolaz je potrebno 71% i potrebno je položiti svih pet teorijskih ispita da bi se stekao uslov za drugi deo trenerskog treninga.

Praktični ispiti:

1) Prezentacija teme po izboru (sa spiska definisanih tema)

2) Prezentacija zadate teme

3) Prezentacija teme u izazovnim okolnostima

Takođe, potrebno je položiti sva tri praktična ispita kako bi se stekao uslov za drugi deo trenerskog treninga.

Kada se održavaju ispiti?

– Ispiti se održavaju u okviru ispitnih rokova tokom godine. Postoje 4 ispitna roka: junski, septembarski, decembarski i februarski.

Koliko košta?

– Polaznik ima pravo svaki ispit da prijavi jednom besplatno. Svaka sledeća prijava ispita košta 1000 dinara po ispitu.

Jedan od najvažnijih delova vašeg trenerskog treninga biće samostalno vođenje prvog nivoa NLP treninga.

Kada završite grupne razgovore, psihoedukaciju, opšte i NLP prezentacione veštine, poslovno mentorstvo i uspešno položite sve ispite, stičete pravo da sva ta znanja sublimirate i prenesete polaznicima koji će želeti da uče od vas.

To znači da ćete imati grupu kojoj ćete baš vi biti trener.

Ideja je da iskoristite poslovno mentorstvo i da već tokom treninga krenete da razvijate svoju profesionalnu priču i da tražite buduće polaznike.

Module mogu držati samo oni treneri koji su položili sve ispite i jedni drugima ćete biti asistenti i pružaćete kako stručnu, tako i emocionalnu podršku.

Grupa koju će voditi budući treneri ima mogućnost da počne samo jednom tokom godine – u martu mesecu.

To znači da će martovsku grupu zajedno voditi i popunjavati treneri koji steknu uslov do tog trenutka.

Da bi grupa bila održana, ona mora imati minimum 8 polaznika.

Na primer, ako četiri trenera steknu uslov, sva četiri trenera popunjavaju grupu i sva četiri trenera će voditi tu grupu. Tehnički, dovoljno je da svaki trener obezbedi po dvoje polaznika i grupa će imati neophodan minimum od 8 polaznika.

Ako treneri ne uspeju da obezbede minimum 8 polaznika zbirno, imaće priliku da urade isto narednog marta, kada će im se priključiti možda još neki treneri, koji steknu uslov da vode svoju grupu.

Ja ću pomoći oko punjenja grupe, slaću preporuke i slično, ali ne treba ja da budem taj koji će vama napuniti grupu, da biste je vi vodili.

Pored pomoći prilikom sastavljanja grupe, imaćete obezbeđen prostor, stolice, flip chart, markere, skripte, osveženje… Doslovno sve što vam je potrebno da održite jedan NLP trening.

Ti polaznici će imati benefit što će im cena za ceo trening biti značajno snižena i koštaće 350 evra. Pored toga, od svakog polaznika kojeg dovedete, vama lično će ići 270 evra, dok će 80 evra ići za troškove organizacije modula. Tako da ćete imati priliku i da zaradite i na taj način, već tokom samog treninga, vratite deo, a možda čak i sav uloženi novac.

Na taj način ćete imati direktno iskustvo držanja treninga i kroz samo držanje treninga ćete napredovati koliko i kroz sve ostalo što budemo radili.

Kada je planirano da krene ta grupa?

– Ta grupa može da krene tokom marta meseca svake godine i traje do oktobra iste godine.

Koliko košta?

– Držanje grupe finansijski ne košta ništa. Ovo je vreme da pokažete šta znate i da zaradite od svog rada.

Koji su uslovi za samostalno vođenje NLP grupe?

– Uslov je da ste položili sve ispite i da ste zajedno sa svojim kolegama obezbedili minimum 8 polaznika.

Pre nego što počnete držanje svog samostalnog NLP treninga koji sam opisao u prethodnom poglavlju, kao i nakon svakog održanog modula, imaćemo termin za superviziju.

Na superviziji ćemo razgovarati o događajima sa održanog modula. Pričaćemo o tome kroz šta su prolazili polaznici, kroz šta ste vi lično prolazili, rešavaćemo dileme i nedoumice koje su se javile tokom treninga, davaću vam ideje na koji ste još način nešto mogli da uradite i pripremaćemo se za naredni modul.

Supervizija će vam pružiti kontinuiranu podršku tokom vašeg prvog samostalnog NLP treninga, kako biste imali dodatni osećaj sigurnosti i dodatni vetar u leđa, dok se potpuno ne otisnete.

Kada počinje, koliko traje i kojim tempom se održava?

– Supervizija počinje uvodnim okupljanjem neposredno pred početak NLP grupe koju ćete samostalno voditi, dakle početkom marta 2024. godine.

– Nakon toga, viđaćemo se nakon svakog održanog modula.

– Jedan termin supervizije je predviđeno da traje sat i po vremena.

– Ukupno je predviđeno 9 termina supervizije – jedan pre početka i po jedan nakon svakog od osam modula.

Koliko košta?

– Supervizija košta 50 evra po terminu.

Koji su uslovi za superviziju?

– Uslov je da ste položili ispite i prijavili se za samostalno vođenje NLP grupe.

Cena

Cene svakog pojedinačnog dela trenerskog treninga možete pronaći u zasebnim sekcijama. Ovde ćemo još jednom prikazati sve cene na jednom mestu:

 • Grupni razgovori: 35 termina x 30 evra = 1050 evra

 • Psihoedukacija: 450 evra

 • Opšte prezentacione veštine: 180 evra

 • NLP prezentacione veštine: 10 termina x 30 evra = 300 evra

 • Asistencija na prvom nivou edukacije: 8 modula x 60 evra = 480 evra

 • Poslovno mentorstvo: 150 evra

 • Supervizija: 9 termina x 50 evra = 450 evra

Ukupna cena celog trenerskog treninga je 3060 evra.

Način plaćanja

Ukoliko se odlučite da pohađate ceo trenerski trening, celokupan iznos je moguće platiti na 24 rate po 127,5 evra.

Za plaćanje u celosti do početka edukacije dajemo popust od 15% tako da ukupna cena trenerskog treninga u tom slučaju iznosi 2600 evra.

Ukoliko se odlučite samo za određene delove trenerskog treninga, u zavisnosti od izabranih delova, daćemo vam predlog načina plaćanja.

Prijava

U formi ispod možete obeležiti da li se prijavljujete za određene delove trenerskog treninga ili za ceo trenerski trening.

Kontaktiraćemo vas ubrzo nakon prijave.

Scroll to Top