fbpx

Ocenjivanje ispita

Teorijski deo

Teorijski ispiti su u pismenoj formi.

Pitanja će biti u formi konkretnih pitanja, uz nekoliko esejskih pitanja, gde ćete pisati esej o određenoj temi, vezanoj za sam predmet.

Esejska pitanja će nositi veliku većinu poena.

Ocenjivanje teorijskog dela

Na teorijskom delu ispita je moguće dobiti jednu od 4 ocene:

 1. Ponovno polaganje: 0-70%
 2. Nizak prolaz71-80%
 3. Prolaz81-90%
 4. Visok prolaz91-100%

Svaka od ocena nosi određeni broj poena:

 1. Ponovno polaganje0 poena
 2. Nizak prolaz1 poen
 3. Prolaz2 poena
 4. Visok prolaz3 poena

Da bi kandidat položio ceo teorijski deo ispita, potrebno je da ispuni sledeće kriterijume:

Primer 1:

 1. Psihološke paradigme – ponovno polaganje (0)
 2. Razvojna psihologija – visok prolaz (3)
 3. Opšta psihopatologija – visok prolaz (3)
 4. Psihopatologija kliničkih sindroma – visok prolaz (3)
 5. NLP – visok prolaz (3)

U ovom slučaju kandidat nije završio sa teorijskim delom ispita, jer na predmetu Psihološke paradigme ima ocenu „Ponovno polaganje“, iako na svim ostalim predmetima ima visok prolaz.

Primer 2:

 1. Psihološke paradigme – nizak prolaz (1)
 2. Razvojna psihologija – prolaz (2)
 3. Opšta psihopatologija – prolaz (2)
 4. Psihopatologija kliničkih sindroma – prolaz (2)
 5. NLP – prolaz (2)

U ovom slučaju kandidat nije završio sa teorijskim delom ispita, jer ima prosek 1,8. Za položen teorijski deo je potreban prosek od minimum 2.

Primer 3:

 1. Psihološke paradigme – nizak prolaz (1)
 2. Razvojna psihologija – visok prolaz (3)
 3. Opšta psihopatologija – visok prolaz (3)
 4. Psihopatologija kliničkih sindroma – visok prolaz (3)
 5. NLP – nizak prolaz (1)

U ovom slučaju kandidat nije završio sa teorijskim delom ispita, jer ima ocenu „Nizak prolaz“ na dva predmeta, iako mu je prosek 2,2.

Primer 4:

 1. Psihološke paradigme – nizak prolaz (1)
 2. Razvojna psihologija – visok prolaz (3)
 3. Opšta psihopatologija – prolaz (2)
 4. Psihopatologija kliničkih sindroma – prolaz (2)
 5. NLP – prolaz (2)

U ovom slučaju kandidat je završio sa teorijskim delom ispita. Ima jednu ocenu „Nizak prolaz“, što je u redu i prosek mu je 2.0, što je dovoljno.

Kandidat polaže ispite sve dok ne ispuni potrebne kriterijume.

Praktični deo

Praktični deo ispita se sastoji od tri predmeta:

Prezentacija teme po izboru

Kandidat će sam odabrati temu koju će prezentovati pred grupom.

Na raspolaganju će imati 30 minuta za svih 8 koraka, neračunajući vreme za vežbu (korak 6).

Grupa će biti neutralno prijateljski nastrojena, postavljaće pitanja, ali neće imati zadatak da poremeti kandidata ni na koji način.

Prezentacija zadate teme

Kandidat će na licu mesta dobiti temu, koju će odmah, bez pripreme prezentovati pred grupom.

Tema će kandidatu biti dodeljena tako što će Google random number generator generisati nasumični broj između 1 i 22. Dobijeni broj predstavlja redni broj teme koja će biti dodeljena kandidatu.

Spisak tema i njihovih rednih brojeva možete pronaći u tekstu ispod.

Kandidat će imati 2 minuta da se pripremi.

Literatura i podsetnici nisu dozvoljeni tokom ispita.

Na raspolaganju će imati 30 minuta za svih 8 koraka, neračunajući vreme za vežbu (korak 6).

Grupa će biti neutralno prijateljski nastrojena, postavljaće pitanja, ali neće imati zadatak da poremeti kandidata ni na koji način.

Prezentacija u izazovnim okolnostima

Kandidat će sam odabrati temu koju će prezentovati pred grupom.

Dok se kandidat priprema, grupa će osmisliti izazovni scenario, u skladu sa ličnošću kandidata.

Kada kandidat bude spreman, započeće svoju prezentaciju.

Grupa će odigravati izazovni scenario u kom će kandidat imati zadatak da se snađe i održi prezentaciju.

Kandidat će na raspolaganju imati 30 minuta.

Teme za prezentaciju

Teme koje kandidat može birati i koje mogu doći u obzir na praktičnom delu ispita su:

Ocenjivanje praktičnog dela ispita

Tokom praktičnog dela ispita, ocenjivaće se:

Nakon što završi sa prezentacijom, kandidat će dobiti usmeni fidbek po svakoj od navedenih stavki i zaključnu ocenu koja može biti:

Svaka od ocena nosi određeni broj poena:

Kako bi kandidat završio sa praktičnim delom ispita, potrebno je da ispuni sledeće uslove:

 1. Da ni na jednom od tri predmeta nema ocenu „Ponovno polaganje“.
 2. Da prosek poena za sve položene predmete ne bude manji od 2.

Kada kandidat završi sa celim teorijskim i celim praktičnim delom ispita (kada položi svih 8 predmeta, ispunjavajući neophodne uslove), kandidat stiče pravo za ulazak u naredni deo Trenerskog treninga – samostalno vođenje grupe i supervizija.

Kandidati koji ne ispune date uslove polažu i dalje u narednim ispitnim rokovima, sve dok ne steknu uslov za samostalno vođenje grupe.

Scroll to Top